სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

პანელური დისკუსია SEU-ში, თემაზე „სამედიცინო სამართლის აქტუალური საკითხები“

12 ნოემბერი, 2022

11 ნოემბერს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ში ჩატარდა პანელური დისკუსია თემაზე „სამედიცინო სამართლის აქტუალური საკითხები“.

ღონისძიების ფარგლებში იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებმა, მოსამართლეებმა, პრაქტიკოსმა იურისტებმა, აკადემიური წრისა და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა ისაუბრეს შემდეგ საინტერესო საკითხებზე, როგორებიცაა:

  • პაციენტის ინფორმირებული თანხმობა;
  • მტკიცების ტვირთის განაწილების ზოგადი და სპეციალური სტანდარტი სამედიცინო დავებში;
  • მიზეზობრივი კავშირის დადგენის პრობლემა სამედიცინო დავებში, სამედიცინო შეცდომა;
  • სამედიცინო ექსპერტიზის აქტუალური საკითხები თანამშრომლობა სასამართლოსთან;
  • პაციენტის უარი სამედიცინო მომსახურების მიღებაზე;
  • მიზეზობრივი კავშირის დადგენის პრობლემა სამედიცინო დავებში.
  • ღონისძიების ბოლოს შედგა დისკუსია სპიკერებსა და აუდიტორიას შორის.

აღსანიშნავია, რომ შემდეგი პანელური დისკუსია გაიმართება 15 ნოემბერს, დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: https://bit.ly/3UBhXVA