სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ფაკულტეტებისა და სტრუქტურული ერთეულების წლიური ანგარიშების პრეზენტაცია

21 დეკემბერი, 2022

მიმდინარე წლის 20 დეკემბერს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის ორგანიზებით ჩატარდა ფაკულტეტებისა და სტრუქტურული ერთეულების წლიური ანგარიშების პრეზენტაცია.

შეხვედრაზე სტრუქტურული ერთეულების მიერ დეტალურად იქნა განხილული, როგორც მიმდინარე, ასევე წინა წლის განმავლობაში განხორციელებული აქტივობები, საუკეთესო პრაქტიკები და სამომავლო გეგმები.

აღსანიშნავია, რომ შეხვედრას ესწრებოდნენ რექტორის აპარატის წარმომადგენლები, ვიცე-რექტორები, პროგრამის ხელმძღვანელები და სხვა დაინტერესებული პირები.