სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU  ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს წევრი გახდა

26 დეკემბერი, 2022

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU - ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს წევრი გახდა. ეს არის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით.

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტო (AUF) 116 ქვეყნის მასშტაბით 944 ფრანგულენოვან უნივერსიტეტს, კოლეჯს, საუნივერსიტეტო ქსელსა და კვლევით ცენტრს აერთიანებს.

სააგენტო უმაღლესი საგანმანათლებლო და კვლევითი დაწესებულებების მსოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს გაერთიანებას წარმოადგენს. AUF ფრანკოფონიის სამიტზე უმაღლესი განათლებისა და კვლევითი სექტორის ოფიციალური წარმომადგენელია.

AUF ხელს უწყობს უმაღლეს საგანმანათლებლო და კვლევით დაწესებულებებს შორის მჭიდრო კავშირის ჩამოყალიბებას, რათა უზრუნველყოს აკადემიური სისტემების გაუმჯობესებისკენ მიმართული მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება.