სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

SEU - ს ვიცე-რექტორი „საქართველოს მკვლევართა მობილობის პროგრამის“ გამარჯვებული გახდა

24 იანვარი, 2023

SEU - ს ვიცე-რექტორი სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და DAAD-ის მიერ განხორციელებული „საქართველოს მკვლევართა მობილობის პროგრამის“ გამარჯვებულია.

პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სექტორის ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობას და ამ პროცესში საერთაშორისო კავშირების დამყარების ქართველ მკვლევართა მხარდაჭერის მიზნით.

ანა ფირცხალაშვილი “ბერლინის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრსა (WZB) და ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტში (HU Belin) პროფესორ მათიას კუმის კვლევის გუნდთან თანამშრომლობით განახორციელებს კვლევას „მიგრაცია და გლობალური კონსტიტუციონალიზმის პარადიგმა“.