სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მობილობით ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ

24 თებერვალი, 2023

სტუდენტები, რომლებიც 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობით ჩაირიცხნენ სეუ-ში, ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა გამოცხადდნენ უნივერსიტეტში მიმდინარე წლის 27 და 28 თებერვალს 10:00 საათიდან 18:30 საათამდე. სტუდენტმა თან უნდა იქონიოს პირადობის მოწმობა.