არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კონკურსი მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის

09 ნოემბერი, 2018

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა იწვევს მაგისტრატურის სტუდენტებს კონკურსში „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“ მონაწილეობის მისაღებად.
-
მსურველმა, 2018 წლის 1 დეკემბრამდე, საჯარო სამსახურის ბიუროს ელ-ფოსტაზე: info@csb.gov.ge  უნდა გამოაგზავნოს ნაშრომი, რომლის ფარგლებში წარმოადგინოს თავისი ორიგინალური იდეა საქართველოს საჯარო სამსახურის განვითარებასთან დაკავშირებით.

კონკურსის შედეგად გამოვლენილი სამი საუკეთესო იდეის ავტორი დაჯილდოვდება
-
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ლინკი: http://csb.gov.ge/uploads