არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სასტიპენდიო კონკურსი გერმანიაში, პასაუს უნივერსიტეტში

11 ივლისი, 2019

პასაუს უნივერსიტეტი, (The University of Passau), სახელმწიფო მართვის და საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლის სტუდენტებისთვის, აცხადებს სასტიპენდიო კონკურსს "განათლება დემოკრატიისთვის" ერთი ან ორი სემესტრის განმავლობაში. ყოველთვიური სტიპენდიის ოდენობაა 720 ევრო. 

წარსადგენად საჭირო დოკუმენტაცია: 

  • CV გერმანულ ენაზე
  • ნიშნების ფურცელი (გერმანულ ან ინგლისურ ენაზე)
  • ესე გერმანულ ენაზე 

(პირადი მოსაზრება საქართველოში არსებული კონფლიქტების შესახებ) 

  • სამოტივაციო წერილი 

(გერმანულ ენაზე)

  • გერმანული ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუკმენტი
  • 2 სარეკომენდაციო წერილი სხვადასხვა უნივერსიტეტის პროფესორისგან.

(ინლგისურ ან გერმანლურ ენაზე)  

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს pdf ფორმატით აღნიშნულ მეილზე: iro@seu.edu.ge

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2019 წლის 26 ივლისი.

რეგისტრაციის გასავლელად დაუკავშირდით საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ ფაილში.

Announcement