არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საერთაშოროსო სემინარი ბაქოში

20 იანვარი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ტაბუცაძე და სეუ-ს სტუდენტები: ლევან ნადიკაშვილი, თეკლე ტვილდიანი, თინი შაბურიშვილი ქ. ბაქოში გამართულ საერთაშორისო სემინარს დაესწრნენ. შეხვედრის თემას წარმოადგენდა  „როგორ მოვამზადოთ სტუდენტები საერთაშორისო გამოცდებისთვის“. ღონისძიებაზე განიხილებოდა ECL-ის მედოდიკა, სტრუქტურა და ინგლისური ენის უნარების გაუმჯობესება საერთაშორისო გამოცდების წარმატებით ჩასაბარებლად.

საერთაშორისო სემინარი ჩატარდა ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მას ესწრებოდნენ ევროპისა და აზიის ქვეყნების უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლები.