არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მედიცინის აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

01 მაისი, 2020

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 27 აპრილს, მედიცინის ფაკულტეტზე  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

1.პროფესორი აკადემიურ თანამდებობაზე  

ცისანა გიორგაძე


2.ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე
   

სოფიო უჩანეიშვილი