არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

პირველი ონლაინ სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია

14 მაისი, 2020

2020 წლის 16 მაისს, “საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ” მართავს პირველ საერთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენციას - ,,თანამედროვე გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში COVID 19 კრიზისისა და გამოწვევის ფონზე" პოლონეთის ლაზარსკის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით.

კონფერენციაში მონაწილეობს 17 ინსტიტუცია მსოფლიოს 8 ქვეყნიდან. მათ შორისაა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 8 ქვეყნის - ავსტრიის, პოლონეთის, იტალიის, ესპანეთის, ისრაელის, ინდოეთის, დიდი ბრიტანეთის და საქართველოს - 16 სხვადასხვა უნივერსიტეტი.

ეს უნივერსიტეტებია: 

 • Lazarski University-  პოლონეთი;
 • University of Wroclaw - პოლონეთი;
 • University of Innsbruck - ავსტრია;
 • Coventry University London, UK - ლონდონი;
 • University of Rome Tor Vergata - იტალია;
 • The National Distance Education University, Spain - ესპანეთი;
 • The Hebrew University and Shoresh Institution - ისრაელი;
 • Jaipuria Institute of Management, Indore - ინდოეთი;
 • Indian Institute of Management, Indore - ინდოეთი;

საქართველოდან კი შემდეგი უნივერსიტეტები: 

 • საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, როგორც მასპინძელი, ლაზარკის უნივერსიტეტთან ერთად;
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი;
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი;
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
 • ახალი უმაღლესი სასწავლებელი;
 • საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი;

ონლაინ კონფერენციის მიზანია, მსოფლიოში არსებულ რთულ პერიოდში, მეცნიერებს, მკვლევარებსა და პრაქტიკოსებს შეუქმნას შესაძლებლობა, რომ თავიანთი კვლევები გაუზიარონ ერთმანეთს და სამეცნიერო საზოგადოებას. ასევე საშუალებას აძლევს მონაწილეებს გაცვალონ თავიანთი იდეები, გამოცდილება და შესთავაზონ იმ პრობლემების გადაწყვეტა, რომელთა წინაშეც დღეს მსოფლიო დგას.

კონფერენციის თემები ეხება ეკონომიკის, ბიზნესის და მენეჯმენტის სფეროებს.

ღონისძიების დღის წესრიგი იხილეთ თანდართულ ფაილში.