არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მედიცინის აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

07 ივლისი, 2020

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 2 ივლისს მედიცინის ფაკულტეტზე,  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები: 

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში მედიცინის საფუძვლების სასწავლო კურსების ფარგლებში:

  • პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

         მატრონა ჩაჩუა

         მაია მერლანი

         ირმა ხაჩიძე

  • ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

         ზანგალაძე ეკატერინე

  • ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

          სოფიო ძნელაძე

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში შინაგანი მედიცინის სპეციალობის სასწავლო კურსებში:

  • ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

          ნატო ნაკუდაშვილი

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში ქირურგიის სპეციალობის სასწავლო კურსებში:

  • ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

          ირინა ქაცარავა

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში კლინიკური კურსების შესავალში:

  • ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

         მეგი დუმბაძე

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში კლინიკური და პროფესიული უნარების სასწავლო კურსების ფარგლებში: 

  • ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

ირმა კორინთელი 

ჯანდაცვის მიმართულებით მედიცინის დარგში მედიცინა და საზოგადოების სასწავლო კურსების ფარგლებში: 

  • პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე :

          ლაშა  ლორია