არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ინფორმაცია მაგისტრატურაში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

25 აგვისტო, 2020

მაგისტრატურაში საბუთების მიღების თარიღები გამოქვეყნდება საერთო სამაგისტრო გამოცდების  შედეგების გამოცხადების შემდეგ.

უნივერისტეტში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  • პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
  • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბაკალავრის დიპლომი, ცნობა კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე);
  • საერთო სამაგისტრო საგამოცდო ბარათი;
  • საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგები;
  • ფოტოსურათი 3x4 (CD);
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა (ვაჟებისათვის);
  • უცხო ენის ცონის არანაკლებ B2 დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი ( Cambridge FCE; BEC Vantage, IELTS 5; TOEFL iBT 87, PTE General Level 3, PTE Academic 59, Trinity ISE II) ესეთი სერთიფკატის არსებობის შემთხვევაში

გისურვებთ წარმატებას!