არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სეუ ახალ საერთაშორისო პროექტში ჩაერთო

11 სექტემბერი, 2020

შვეიცარიის, სანტ-გალენის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით ამა წლის ოქტომბერში სეუ იწყებს „ადამიანის უფლებების, სოციალური გამოწვევების და სოციალური მუშაობის“ სწავლებისა და კვლევით პროქტს.

  • პროექტის ფარგლებში 4 პარტნიორი (შვეიცარია, საქართველო, ურაინა და ალბანეთი) უნივერსიტეტის პროფესორების მიერ მიერ მოხდება ერთობლივი სასწავლო კურიკულუმის შედგენა და მისი დანერგვა.
  • შერჩეული სტუდენტები პარტნიორი ქვეყნებიდან ერთობლივად იმუშავებენ წინასწარ შერჩეულ სამაგისტრო ნაშრომებზე.
  • სანტ -გალენში გამართულ, შემაჯამებელ შეხვედრაში და ზაფხულის სკოლაში მონაწილეობას მიიღებენ სეუს პროფესორები და სტუდენტები.

ყველა ღონისძიება ფინანასურად მხარდაჭერილია პროქტ MOVETIAS ფარგლებში, „შვეიცარიის განათლების სისტემის მობილობის ეროვნული ფონდის“ მიერ.