არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მაგისტრობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს 2020 წლის მეორე ნაკადის საუნივერსიტეტო გამოცდები

01 ოქტომბერი, 2020

მაგისტრობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს 2020 წლის მეორე ნაკადის საუნივერსიტეტო გამოცდები და მოიპოვეს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება

იხილეთ სია

მაგისტრობის კანდიდატები, რომლებმაც მოიპოვეს სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება, უნივერსიტეტში ხელშეკრულების გასაფორმებლად უნდა გამოცხადდნენ 2 ოქტომბერს 11:00 საათიდან 19:00 საათის ჩათვლით.

კანდიდატებმა, რომლებმაც მოიპოვეს ერთზე მეტ პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლება, ხელშეკრულების გაფორმების დროს უნდა დააფიქსირონ მათთვის სასურველი სამაგისტრო პროგრამა.

უნივერსიტეტში გამოცხადების დროს, აუცილებელი პირობაა, მაგისტრობის კანდიდატმა თან იქონიოს პირბადე და შენობაში შემოსვლის დროს გაიაროს უსაფრთხოების მიზნით გაწერილი პროცედურები (დეზობარიერის გავლა, ტემპერატურის გაზომვა, ხელების დეზინფექცია) და ისე გამოცხადდეს ხელშეკრულების გასაფორმებლად.