არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მედიცინის აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

01 ოქტომბერი, 2020

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ში, აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, 2020 წლის 25 სექტემბერს,  ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

მედიცინის საფუძვლების სასწავლო კურსების მიმართულებით:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ირინა სახელაშვილი
 • გიორგი გურგენიძე

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • გვანცა ჭკადუა

ასისიტენტ - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ზაქარია ჰამიდა საკერი

შინაგანი მედიცინის სასწავლო კურსების მიმართულებით:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • გოჩა ბარბაქაძე

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • მაკა ბულეიშვილი

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • მაია დემურიშვილი
 • ლალი ვაშაკიძე

ქირურგიის სასწავლო კურსების მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • გოჩა ჩუტკერაშვილი
 • ნატალია მაღლაკელიძე

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • მაგდა თორთლაძე

კლინიკური და პროფესიული უნარების სასწავლო კურსების მიმართულებით:

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ეკატერინე კუპატაძე

მედიცინა და საზოგადოების სასწავლო კურსების მიმართულებით:

ასისტენტ -პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ფატი ძოწენიძე

ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ნინო ტურაშვილი 

კვლევითი უნარების სასწავლო კურსების მიმართულებით:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ოთარ ჩოკოშვილი

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ნინო ბადრიძე