სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

დაიწყო სასწავლო პროცესის მართვის მონიტორინგი და საგამოცდო პროცესისთვის მზადება

30 ოქტომბერი, 2020

სასწავლო პროცესისა და გამოცდების მართვის დეპარტამენტის მონიტორინგის თანამშრომელთათვის ჩატარდა ტრეინინგების ციკლი - "სასწავლო პროცესის მონიტორინგი".

ტრეინინგს ხელმძღვანელობდნენ ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ნონა ზუმბაძე, სასწავლო პროცესისა და გამოცდების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ლია ლევერაშვილი და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი სანდრო გიუნაშვილი.

შეხვედრაზე დაიგეგმა მსგავსი ტიპის სასწავლო ტრეინინგების რეგულარული ჩატარება.