სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ინფორმაციული სისტემების აკადემიური კონკურსის შედეგები

06 ნოემბერი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტზე, ინფორმაციული სისტემების საბაკალავრო პროგრამაზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 05 ნოემბერს ჩატარებული ღია კონკურსის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით აკადემიურ თანამდებობებზე შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

  • დიმიტრი მასხარაშვილი - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე;
  • ლია კურტანიძე- ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე;