სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

გაიმართა ონლაინ შეხვედრა საერთაშორისო სტუდენტებთან

06 ნოემბერი, 2020

6 ნოემბერს, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი SEU-ს კარიერული განვითარების და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა ონლაინ შეხვედრა საერთაშორისო სტუდენტებთან, რომელიც მოიცავდა გაცნობით პრეზენტაციას დეპარტამენტის ფუნქცია-მოვალეობების შესახებ. შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ვიცე რექტორი ადმინისტრაციული მიმართულებით ბ-ნ გოდერძი ბუჩაშვილი. შეხვედრის მიზანი საერთაშორისო სტუდენტებს შორის დეპარტამენტის შესახებ თვითცნობიერების ამაღლება და მათი ინტერესების განხილვა იყო.