სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

დაიწყო სამუშაო შეხვედრები სტუდენტური კლუბების განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით

10 ნოემბერი, 2020

9 ნოემბერს გაიმართა  ონლაინ შეხვედრა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახურსა და სეუ-ს დიპლომატთა კლუბს შორის. 

შეხვედრას ესწრებოდნენ კლუბის წევრები, კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლები.  

შეხვედრის მიზანი, ონლაინ რეჟიმში კლუბის საქმიანობის გაგრძელება და ახალი პროექტების დაგეგმვა-განხორციელებაა.   კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულთა ურთიერთობის სამსახური მხარს უჭერს კლუბის საქმიანობას და ხელს უწყობს მათ აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელებაში.