არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

კონკურსი ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის პოზიციაზე

25 ნოემბერი, 2020

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ აცხადებს კონკურსს ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის პოზიციაზე:
ძირითადი მოვალეობები :

 • პროგრამის განვითარება, მისი განხორციელების და მოდიფიცირების პროცესის კოორდინირება;
 • საგანმანათლებლო პროგრამის სისტემატური ანალიზი, მისი განხორციელების გაუმჯობესების მიმართულებების დადგენა და რეკომენდაციების შემუშავება.
 • სხვა ფუნქციების შესრულება, რომლებიც გათვალისწინებულია პროგრამის ხელმძღვანელის სამუშაოს აღწერილობით და დაკავშირებულია მის ძირითად ამოცანებთან და ფუნქციებთან.

სავალდებულო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი) ტურიზმის მიმართულებით;
 • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის (პროგრამების შემუშავებაში, მოდიფიცირებაში, მონაწილეობა) არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;
 • უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ტურიზმის მიმართულებით სამეცნიერო/პედაგოგიური მოღვაწეობის უწყვეტი სტაჟი ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

კომპეტენციები და უნარები:

 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • გუნდის მართვის უნარი;
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
 • დროის მართვის უნარი;
 • კონფლიქტური სიტუაციების მართვის უნარი;
 • მიზნების და შედეგების მიღწევაზე ორიენტირების უნარი;
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
 • სტრატეგიული აზროვნების უნარი;·

სავალდებულოა ინგლისური ენის ფლობა არანაკლებ B2 დონეზე;
სამუშაო გრაფიკი - სრული

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 • CV (პუბლიკაციების მითითებით)
 • აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი
 • სამოტივაციო წერილი

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა 29 ნოემბერი.
ელ-ფოსტაზე: hr@seu.edu.ge . სათაურის ველში მიუთითეთ: შესაბამისი პოზიციის
დასახელება.

გისურვებთ წარმატებას!