სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭოს სხდომა

17 თებერვალი, 2021

2021 წლის 15 თებერვალს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სეუ-ს  აკადემიური საბჭოს სხდომა ჩატარდა. სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.

დღის წესრიგი:

  1. აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების ცნობა

/გია კავთელიშვილი, რექტორი, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე/

  1. სეუ-ს ფინანსური კომიტეტის ერთი წევრის არჩევა

/ლევან კალანდარიშვილი, ვიცე-რექტორი ფინანსებისა და რესურსების მიმართულებით/

  1. აკადემიური საბჭოს რეგლამენტის შექმნის მიზნით, სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება და მისი შემადგენლობის განსაზღვრა

/გიორგი ღავთაძე, ვიცე-რექტორი აკადემიური მიმართულებით/

  1. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების შესახებ

/ნონა ზუმბაძე, ხარისხის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი/

  1. საერთაშორისო, სამეცნიერო, რეფერირებადი, რეცენზირებადი ჟურნალის "სოციალურ მეცნიერებათა ვექტორები" დებულების დამტკიცების თაობაზე  

/ანა ფირცხალაშვილი, ვიცე-რექტორი სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით/

იხილეთ ოქმი