სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის შედეგები

20 თებერვალი, 2021

სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით:

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • შოთა კაკაბაძე
 • სოფიო გუგუნავა

სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე ფსიქოლოგიის მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ქეთევან თელია

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ნინო იაკობაშვილი

ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • რუსუდან ბერიაშვილი

ასისტენტ პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე პროფესიული ნიშნით:

 • დავით ჩქოტუა
 • მაისურაძე თეონა

ასისტენტ პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე აკადემიური ნიშნით:

 • ალექსანდრე შარაშენიძე
 • გურგენი კალაშიანი

ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ტურიზმის  მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ლარისა დოლიკაშვილი
 • ნინო კეკელიძე

იურიდიულ ფაკულტეტზე სამრთლის მიმართულებით:

სამართლის საფუძვლების და მეთოდების მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ნინო ცნობილაძე

კერძო სამართლის მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ნათია მახათაძე

საერთაშორისო სამრთლის მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • თამარ ავალიანი
 • ირაკლი სამხარაძე

საჯარო სამართლის მიმართულებით:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ანა ფირცხალაშვილი

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • მაკა ქარდავა
 • ქეთევან გიორგიშვილი

სისხლის სამართლის მიმართულებით:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • სერგო ჭელიძე

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

 • ხატია შეყილაძე