სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

2021 წლის პერიოდული ჟურნალი SEU & SCIENCE

23 მარტი, 2021

გამოიცა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს სამეცნიერო, სართაშორისო ჟურნალის SEU & SCIENCE 2021 წლის გამოცემა N 10 (10) 2021.

ჟურნალში იხილავთ შემდეგ შრომებს:

  • ვალერი მოსიაშვილი, გიორგი ცაავა

საკრედიტო რისკების შეფასების მეთოდები და მათი სრულყოფის გზები

  • ნონა ქავთარაძე

COVID – 19 – ის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზენი

  • ანი ბიბილური

საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევა - უმუშევრობა და შრომითი ურთიერთობები

  • ელისაბედ ბალიაშვილი:

საქართველოს ტურიზმის განვითარების ასპექტები მსოფლიო ეკონომიკის მდგრადი განვითარების კონტექსტში

  • ნონა ამბოკაძე:

1921 წელი-საქართველოს ანექსია და მისი ტრაგიკული შედეგები (ოთარ ჭილაძის ,,მარტის მამალი“ და დათო ტურაშვილის ,,მატარებელი“)

  • ავთანდილ ტუკვაძე, აკაკი აბზიანიძე, ირაკლი უბილვა, ელენე გალაშვილი:

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების საქართელოში (ინგლისურ ენაზე)

  • ანა კუჭუხიძე:

ნორმის ბლანკეტურობა, როგორც მისი არაკონსტიტუციურად მიჩნევის საფუძველი - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზი

SEU&SCIENCE პერიოდული გამოცემა 2021