სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მედიცინის აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

26 მარტი, 2021

მედიცინის მიმართულებით ჩატარებულ აკადემიურ კონკურსში კომისიის გადაწყვეტილებით შერჩეულ იქნენ შემდეგი პირები:

პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • მარინა ნებიერიძე;
  • მანანა მარიდაშვილი;

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე:

  • ლილიანა ცქიტიშვილი;
  • ნანა ნიკოლაიშვილი;