სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მემორანდუმი საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-სა და სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურს შორის

19 აპრილი, 2021

მემორანდუმის ფარგლებში, SEU-ში, ახალ ლოკაციაზე გაიხსნა პრაქტიკული სამართლის კლინიკა, სადაც იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტები, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში, საზოგადოებრივი ადვოკატების ზედამხედველობის ქვეშ, უფასო იურიდიულ კონსულტაციას გაუწევენ მოქალაქეებს და დაეხმარებიან მათ სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადებაში.

ამავდროულად, სეუ-ს სტუდენტები ჩართული იქნებიან იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ განხორციელებულ საინფორმაციო და მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერების ასამაღლებელ ღონისძიებებში.