სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

სიახლეები

19 მაისი, 2023

SEU - ში გაიმართა უნივერსიტეტის ინსტიტუციური შეფასების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ინგლისურენოვანი პროგრამების სტუდენტებისათვის.

19 მაისს საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU - ში ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის ორგანიზებით გაიმართა უნივერსიტეტის ინსტიტუციური შეფასების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ინგლისურენოვანი პროგრამების სტუდენტებისათვის.

19 მაისი, 2023

SEU - ში გაიმართა საჯარო ლექცია თემაზე: “ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების მოდელები და ტექნოლოგიური გამოწვევები მომავალი ექიმებისათვის”

18 მაისს, SEU-ში კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობების სამსახურის და მედიცინის ფაკულტეტის ორგანიზებით, მედიცინის პროგრამის სტუდენტებისთვის გაიმართა საჯარო ლექცია თემაზე: “ჯანდაცვის სერვისების მიწოდების მოდელები და ტექნოლოგიური გამოწვევები მომავალი ექიმებისათვის”.

17 მაისი, 2023

SEU - ში გაიმართა შეხვედრა საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარესა და ასოციაციის წევრი კომპანიების ხელმძღვანელებთან

17 მაისს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU - ში კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის და ტურიზმის პროგრამის ორგანიზებით, გაიმართა შეხვედრა საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარესა და ასოციაციის წევრი კომპანიების ხელმძღვანელებთან.

17 მაისი, 2023

SEU - ში გაიმართა შეხვედრა ბიზნესისა და ადმინისტრირების მიმართულებით კლასტერული აკრედიტაციის პროცედურებთან დაკავშირებით

15 მაისს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU - ში ხარისხის გაანვითარების დეპარტამენტის ორგანიზებით, ჩატარდა შეხვედრა ბიზნესისა და ადმინისტრირების მიმართულებით კლასტერული აკრედიტაციის პროცედურებთან დაკავშირებით.

17 მაისი, 2023

SEU - ში გაიმართა ქვიზ - ვიქტორინა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ

16 მაისს, საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU - ში სტუდენტური კლუბის “სტუდენტები ევროკავშირის გზაზე“ ორგანიზებით   და კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით  გაიმართა ქვიზ-ვიქტორინა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ , რომელშიც 10 გუნდი იღებდა მონაწილეობას.

16 მაისი, 2023

მართლწესრიგის ოფიცრების შეხვედრა SEU - ს სტუდენტებთან

15 მაისს, SEU-ში კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობების სამსახურის ორგანიზებით, გაიმართა მართლწესრიგის ოფიცრების გაცნობითი შეხვედრა.

სიახლის გამოწერა