სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ტრენინგ ცენტრი

ტრენინგები

ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

27 აპრილი, 2023

ტრეინინგის პერიოდი:

12 შეხვედრა

დამთავრების თარიღი:

29 მაისი, 2023

სასერტიფიკატო კურსი ფინანსურ მონაცემთა ანალიზი ექსელში

დაწყების თარიღი:

03 აპრილი, 2023

ტრეინინგის პერიოდი:

3 აპრილი

დამთავრების თარიღი:

03 მაისი, 2023

საქართველოში DRG დაფინანსების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებული გამოწვევები და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

დაწყების თარიღი:

21 იანვარი, 2023

ტრეინინგის პერიოდი:

2 დღე

დამთავრების თარიღი:

22 იანვარი, 2023

ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

04 ოქტომბერი, 2022

ტრეინინგის პერიოდი:

12 შეხვედრა

დამთავრების თარიღი:

11 ნოემბერი, 2022

სასერტიფიკატო კურსი „პროექტის მართვა“

დაწყების თარიღი:

29 მარტი, 2022

ტრეინინგის პერიოდი:

29 მარტი - 22 აპრილი

დამთავრების თარიღი:

22 აპრილი, 2022

3D Max  მოდელირების და ვიზუალიზაციის სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

28 მარტი, 2022

ტრეინინგის პერიოდი:

26 საათი, 13 ლექცია

დამთავრების თარიღი:

09 მაისი, 2022

ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

15 მარტი, 2022

ტრეინინგის პერიოდი:

18 შეხვედრა, 45 საათი

დამთავრების თარიღი:

17 მაისი, 2022

ორგანიზაციული რისკების მენეჯმენტის კურსი/Enterprise Risk Management (ERM)

დაწყების თარიღი:

15 იანვარი, 2022

ტრეინინგის პერიოდი:

დეკემბერი-მარტი

დამთავრების თარიღი:

30 მარტი, 2022

სამეცნიერო-კვლევითი პროდუქტიულობის გაზრდის შესაძლებლობები უნივერსიტეტებისთვის და გამომცემლობებისთვის

დაწყების თარიღი:

21 დეკემბერი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

დამთავრების თარიღი:

21 დეკემბერი, 2021

ტრენინგი - საჯარო გამოსვლებისა და დებატების ტექნიკები

დაწყების თარიღი:

08 ნოემბერი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

2 დღე

დამთავრების თარიღი:

09 ნოემბერი, 2021

3D Max მოდელირების და ვიზუალიზაციის სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

01 ნოემბერი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

45 საათი

დამთავრების თარიღი:

23 დეკემბერი, 2021

სოციალური მედია მარკეტინგი

დაწყების თარიღი:

13 ოქტომბერი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

5 კვირა, 11 შეხვედრა

დამთავრების თარიღი:

17 ნოემბერი, 2021

online სასერტიფიკატო კურსი ფინანსურ მონაცემთა ანალიზი ექსელში

დაწყების თარიღი:

04 ოქტომბერი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

25 საათი

დამთავრების თარიღი:

30 ნოემბერი, 2021

ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

21 სექტემბერი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

70 საათი

დამთავრების თარიღი:

19 ოქტომბერი, 2021

სეუ-ს ტრენინგ ცენტრი გთავაზობთ სასერთიფიკატო კურსს „HR ბიზნეს პარტნიორი“

დაწყების თარიღი:

07 ივნისი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი 19:00- 21:00 სთ.

დამთავრების თარიღი:

09 ივლისი, 2021

სოციალური მედია მარკეტინგი

დაწყების თარიღი:

01 ივნისი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

5 კვირა, 11 შეხვედრა

დამთავრების თარიღი:

06 ივლისი, 2021

სასერტიფიკატო კურსი „მეტყველება, საჯარო გამოსვლის ტექნიკა”

დაწყების თარიღი:

31 მაისი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

5 შეხვედრა

დამთავრების თარიღი:

09 ივნისი, 2021

სოციალური მედია მარკეტინგი

დაწყების თარიღი:

25 მაისი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

5 კვირა, 11 შეხვედრა

დამთავრების თარიღი:

22 ივნისი, 2021

online სასერტიფიკატო კურსი ფინანსურ მონაცემთა ანალიზი ექსელში

დაწყების თარიღი:

20 მაისი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

25 საათი

დამთავრების თარიღი:

24 ივნისი, 2021

სეუ-ს ტრენინგ ცენტრი გთვაზობთ ახალ სასერთიფიკატო კურსს „HR ბიზნეს პარტნიორი“

დაწყების თარიღი:

17 მაისი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

17 მაისიდან - 18 ივნისამდე

დამთავრების თარიღი:

18 ივნისი, 2021

საგრანტო პროექტების მომზადების პრაქტიკული უნარები

დაწყების თარიღი:

31 მარტი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

12 საათი

დამთავრების თარიღი:

06 აპრილი, 2021

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის პრაქტიკული სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

25 მარტი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

30 საათი

დამთავრების თარიღი:

06 მაისი, 2021

online სასერტიფიკატო კურსი - ფინანსურ მონაცემთა ანალიზი ექსელში

დაწყების თარიღი:

23 მარტი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

25 საათი

დამთავრების თარიღი:

13 აპრილი, 2021

ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

15 მარტი, 2021

ტრეინინგის პერიოდი:

10 კვირა, 60 საათი

დამთავრების თარიღი:

24 მაისი, 2021

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის პრაქტიკული სასერტიფიკატო online კურსი

დაწყების თარიღი:

18 ნოემბერი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

25 საათი

დამთავრების თარიღი:

06 იანვარი, 2021

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის online პრაქტიკული კურსი

დაწყების თარიღი:

16 ნოემბერი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

30 საათი

დამთავრების თარიღი:

21 დეკემბერი, 2020

სასერტიფიკატო კურსი ფინანსურ მონაცემთა ანალიზი ექსელში

დაწყების თარიღი:

12 ოქტომბერი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

30 საათი

დამთავრების თარიღი:

16 ნოემბერი, 2020

ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

15 სექტემბერი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

10 კვირა, 60 საათი

დამთავრების თარიღი:

24 ნოემბერი, 2020

სასერტიფიკატო კურსი ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

დაწყების თარიღი:

07 სექტემბერი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

ხანგრძლივობა: 3 შეხვედრა

დამთავრების თარიღი:

11 სექტემბერი, 2020

ინტერიერის დიზაინის online სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

06 ივლისი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

10  კვირა, 60 საათი

დამთავრების თარიღი:

14 სექტემბერი, 2020

online სასერტიფიკატო კურსი ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

დაწყების თარიღი:

01 ივლისი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

ხანგრძლივობა: 3 შეხვედრა

დამთავრების თარიღი:

06 ივლისი, 2020

ფინანსურ მონაცემთა ანალიზის კურსი ექსელში

დაწყების თარიღი:

20 მაისი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

30 საათი

დამთავრების თარიღი:

24 ივნისი, 2020

ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

24 მარტი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

10 კვირა, 60 საათი

დამთავრების თარიღი:

02 ივნისი, 2020

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის პრაქტიკული სასერტიფიკატო კურსი

დაწყების თარიღი:

16 მარტი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

5 კვირა, 37 საათი

დამთავრების თარიღი:

20 აპრილი, 2020

ფინანსურ მონაცემთა ანალიზის კურსი ექსელში

დაწყების თარიღი:

11 მარტი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

30 საათი

დამთავრების თარიღი:

08 აპრილი, 2020

სკოლის დირექტორთა სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის მოსამზადებელი კურსი

დაწყების თარიღი:

28 თებერვალი, 2020

ტრეინინგის პერიოდი:

დამთავრების თარიღი:

28 მარტი, 2020

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა

დაწყების თარიღი:

15 ნოემბერი, 2019

ტრეინინგის პერიოდი:

23 დღე

დამთავრების თარიღი:

08 დეკემბერი, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა

დაწყების თარიღი:

15 ოქტომბერი, 2019

ტრეინინგის პერიოდი:

33 დღე

დამთავრების თარიღი:

17 ნოემბერი, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა

დაწყების თარიღი:

10 სექტემბერი, 2019

ტრეინინგის პერიოდი:

33 დღე

დამთავრების თარიღი:

13 ოქტომბერი, 2019

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა

დაწყების თარიღი:

15 აგვისტო, 2019

ტრეინინგის პერიოდი:

15 დღე

დამთავრების თარიღი:

30 აგვისტო, 2019

Message body empty