სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ტრენინგ ცენტრი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის პრაქტიკული სასერტიფიკატო online კურსი

განრიგი

დაწყების თარიღი:

18 ნოემბერი, 2020

ტრეინინგის პერიოდულობა:

ორშაბათი, ოთხშაბათი 19:00 დან - 21:30 სთ

დამთავრების თარიღი:

06 იანვარი, 2021

მიმოხილვა

SEU-ს ტრენინგ ცენტრი  გთავაზობთ  online  სასერტიფიკატო კურსს  ფინანსურ მონაცემთა ანალიზი excel-ში!

სასწავლო კურსის განმავლობაში მსმენელები ისწავლიან მონაცემთა ბაზების შექმნას და  განახლებას, სხვადასხვა ბაზებიდან ინტერაქტიული ცხრილების აწყობას, სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენას, ფინანსური ფუნქციების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ამორტიზაციის ცხრილის აწყობას და ანალიზს.

სასწავლო კურსი განკუთვნილია ფინანსური მენეჯერებისთვის, ანალიტიკოსებისთვის, გაყიდვების, საბანკო სფეროში მომუშავე და ნებისმიერი პირებისთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს ან/და გაიუმჯობესოს  ექსელის ცოდნა  ფინანსურ მონაცემთა დამუშავების და ანალიზის მიმართულებით.

კურსის გასავლელად მსმენელებს აუცილებელია ქონდეთ ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების ცოდნა.

კურსის განმავლობაში თითოეული თემის დამუშავება ხდება პრაქტიული მაგალითების საფუძველზე. მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა, თავად შეასრულონ ოპერაციები.

კურსის დასრულების შემდეგ, მონაწილეები შეძლებენ თავიდან აიცილონ ფინანსური ანალიზის დროს დაშვებული შეცდომები და უმოკლეს დროში განახორციელონ სხვადასხვა ფინანსური ოპერაციები:

 • რთულ ფორმულებთან მუშაობა;
 • დიდი მონაცემთა ბაზების მეშვეობით ფინანსური ანგარიშგების გათვლა;
 • სტატისტიკურ-ანალიტიკური ცხრილების შედგენა;
 • ვრცელი ცხრილების მარტივ რეპორტებად გარდაქმნა;
 • გეორგრაფიული არეალის ანალიზი;
 • სხვადასხვა ბაზებიდან ინტერაქტიული ცხრილების აწყობა;
 • ფინანსური მონაცემების ანალიზი;

 • მსმენელები უზრუნველყოფილი იქნებიან  სასწავლო მასალით.
 • კურსის ღირებულება 300 ლარი.
 • კურსის ხანგრძლივობაა 25 საათი.
 • ლექციები ჩატარდება კვირაში ორჯერ ორშაბათი, ოთხშაბათი 19:00 დან - 21:30 საათამდე.
 • კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა SEU-ს ტრენინგ ცენტრის სერტიფიკატი!
 • კურსი დაიწყება 18 ნოემბერს !
 • რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე:  https://forms.gle/vwJR3spbR2BtPVZ78 
 • სეუს სტუდენტებისთვის და კურსდამთავრებულებისთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება!
 • ერთი ორგანიზაციიდან ორი ან მეტი პირის დარეგისტრირების შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება!

საკონტაქტო ინფორმაცია:

 • თბილისი, წინანდლის ქ. 9 საქართველო
 • ელ-ფოსტა: seutrainingcenter@seu.edu.ge
 • ტელ: 032 2 90 00 00; 555 29 63 28
 • საქართველოს ბანკი

GE82BG0000000304043700GEL

თემატიკა

 • მათემატიკური და სტატისტიკური ფორმულები (Sumif; Sumifs; Countif; Countifs;Averageif; Averageifs) დიდ მონაცემთა ბაზიდან სხვადასხვა მონაცემების ანალიზისათვის.
 • უზარმაზარ მონაცემთა ნაკრების მკაფიო შემაჯამებელ ბაზები Name Manager - ის მეშვეობით.
 • Pivot Table – ინტერაქტიული ცხრილები, ინტერაქტიული გრაფიკები, მონაცემთა განახლება ახალი  pivot ცხრილის პარამეტრების მეშვეობით.
 • გეოგრაფიული არეალის ანალიზი 3D რუქით.
 • Power Pivot – ის მეშვეობით წამის სიზუსტით გაკეთებული ანალიზი ყველაზე მომგებიანი პროდუქტების სხვადასხვა ბაზებიდან  ინტერაქტიული ცხრილების აწყობა.
 • ლოგიკური ფორმულების მეშვეოობით პრემიალური სქემების დათვლა. 
 • Solver მოგების მაქსიმიზაცია შეზღუდული რესურსების პირობებში.
 • სესხების სენსიტიურობის ანალიზი Data Table-ის მეშვეობით.
 • თარიღებთან დაკავშირებული ფორმულები.
 • დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების კონტროლი Ganti Chart-Dynammic Task Bar მეშეობით.

ტრენერები

ტრენინგის ღირებულება

300 ლარი

რეგისტრაცია