სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

სოსო ცოტნიაშვილი

სოსო ცოტნიაშვილი

მოწვეული ლექტორი