სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

დანიელ სალსედო

დანიელ სალსედო

დანიელ სალსედო SEU-ს მედიცინის ფაკულტეტის მოწვეული ლექტორია, ის გახლავთ ევროპის სამედიცინო განათლების ასოციაციის (AMEE -Association for Medical Education in Europe) მაღალი ტექნოლოგიებით სწავლების კომიტეტის თავმჯდომარე.

დანიელ სალსედო ასევე ტაიპეის სამედიცინო უნივერსიტეტის, უანფანგის ჰოსპიტლის კლინიკური განათლების ცენტრის და ამავე უნივერსიტეტის სამედიცინო სიმულაციური ლაბორატორიის და განათლების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი და მრავალი პუბლიკაციისა და სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია.