სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

აკადემიური კონკურსები

აკადემიური კონკურსი - ინფორმაციული სისტემები
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 26 ოქტომბერი, 2020
ბოლო ვადა 30 ოქტომბერი, 2020
აკადემიური კონკურსი მედიცინის მიმართულებით
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 18 მაისი, 2020
ბოლო ვადა 25 ივნისი, 2020
აკადემიური კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 02 მარტი, 2020
ბოლო ვადა 06 აპრილი, 2020
განათლების ადმინისტრირება
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 08 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 15 მაისი, 2019
ფინანსები და საბანკო საქმე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 08 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 15 მაისი, 2019
სამართალი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 08 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 15 მაისი, 2019
საერთაშორისო ურთიერთობები
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 08 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 15 მაისი, 2019
ჟურნალისტიკა
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 08 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 15 მაისი, 2019
მედიცინა
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 08 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 15 მაისი, 2019