სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ვაკანსიები

ადმინისტრაციული ვაკანსიები

აკადემიური კონკურსი სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 17 სექტემბერი, 2021
ბოლო ვადა 30 სექტემბერი, 2021
საერთაშორისო სტუდენტთა მომსახურების სპეციალისტი
დეპარტამენტი საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
გამოცხადების თარიღი 11 მარტი, 2021
ბოლო ვადა 15 მარტი, 2021
ხარისხის განვითარების დეპარტამენტის მენეჯერი
დეპარტამენტი ხარისხის განვითარების დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 04 მარტი, 2021
ბოლო ვადა 15 მარტი, 2021
იურიდიული სამსახურის უფროსი
დეპარტამენტი იურიდიული სამსახური
გამოცხადების თარიღი 04 მარტი, 2021
ბოლო ვადა 15 მარტი, 2021
თარჯიმანი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 09 სექტემბერი, 2020
ბოლო ვადა 20 სექტემბერი, 2020
სტაჟირება ვიცე რექტორის აპარატში
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 10 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 19 აპრილი, 2019
მონაცემთა ანალიზის მენეჯერი
დეპარტამენტი
გამოცხადების თარიღი 09 აპრილი, 2019
ბოლო ვადა 19 აპრილი, 2019
ვაკანსია საერთაშორისო ურთიერთობები
დეპარტამენტი საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
გამოცხადების თარიღი 28 თებერვალი, 2019
ბოლო ვადა 31 მარტი, 2019
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი
დეპარტამენტი საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
გამოცხადების თარიღი 09 აგვისტო, 2018
ბოლო ვადა 09 მარტი, 2018
დეკანის პოზიცია
დეპარტამენტი დეკანატი
გამოცხადების თარიღი 18 ივლისი, 2018
ბოლო ვადა 19 სექტემბერი, 2018