სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

აკადემიური კონკურსის საბოლოო შედეგები

22 ოქტომბერი, 2021

იურიდიულ ფაკულტეტზე  ჩატარებულ აკადემიურ კონკურსში კომისიის გადაწყვეტილებით საკონსტიტუციო სამართლის მიმართულებით, პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე შერჩეულ იქნა:

  • ნოდარ პაპუკაშვილი