სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

საორიენტაციო შეხვედრა უცხოელ სტუდენტებთან

29 ნოემბერი, 2021

26 ნოემბერს, საქართველოს ეროვნულმა უნივერსიტეტმა SEU-მ პირველკურსელ, უცხოელ სტუდენტებთან საორიენტაციო შეხვედრა გამართა.

შეხვედრა წარიმართა დისტანციურ რეჟიმში და მას ესწრებოდნენ SEU-ს ვიცე-რექტორი ადმინისტრაციული მიმართულებით - გოდერძი ბუჩაშვილი, ასევე, უნივერსიტეტის სხვადასხვა დეპარტამენტების ხელმძღვანელები და აკადემიური პერსონალი.

აღნიშნულ შეხვედრაზე, სტუდენტება მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია სასწავლო პროცესთან და მათთვის სხვა საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით.