სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი

მაია მაღლაკელიძე-ხომერიკი

დოქტორანტი, საყოველთაო ჯანდაცვისა და DRG ექსპერტი; ჯეო ჰოსპიტალსის საოპერაციო დირექტორი.

Message body empty