სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ალექსანდრე ლორთქიფანიძე

ალექსანდრე ლორთქიფანიძე

მოწვეული ლექტორი