სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ნანა ნიკოლაიშვილი

ნანა ნიკოლაიშვილი

ასისტენტ-პროფესორი