სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ედუარდას სპირიაევასი

ედუარდას სპირიაევასი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი ედუარდას სპირიაევასი ტურიზმის გეოგრაფიას, რეგიონთმცოდნეობას, კვლევის მეთოდოლოგიასა და ტურიზმის სივრცით დაგეგმარებას ასწავლის. მას ტურიზმის განათლების სფეროში მოღვაწეობის ოც წლიანი გამოცდილება აქვს კლაიპედას უნივერსიტეტში (ლიეტუვა) და რიგაში, ლატვიის უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორის სახით.

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი ედუარდას სპირიაევასი SEU-ს მოუწვეული ლექტორია, ის ლექციებს ტურიზმის მენეჯმენტის შესახებ კითხულობს.

მისი საქმიანობის ძირითადი ნაწილი ტურიზმის სფეროში განათლებას, ტურისტული პროექტების შემუშავება-განხორციელებას, ტურიზმის დაგეგმვის პროცესებსა და თემატური ტურისტული მარშრუტების შედგენას ეთმობა.

Message body empty