სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ბიზნეს სიმულაციური თამაშები

ბიზნეს სიმულაციური თამაშები

SEU-ს მოწვეული ლექტორი და პოლონეთის კალიასის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორმა, იზაბელა რაკამ ბიზნესის მიმართულების სტუდენტებს შესთავაზა ბიზნეს სიმულაციური თამაშები. (Simulation Games)

იზაბელა რაკა-პოლონეთის კალისიას უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორია სტრატეგიული მენეჯმენტის მიმართულებით. ის არის სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის დეკანის თანაშემწე და მის ვალდებულებაში შედის ფაკულტეტთან დაკავშირებული საქმიანობის ორგანიზება, განვითარება და საგარეო საქმეთა/გარემოს კოოპერაცია. ასევე, იზაბელა რაკა Erasmus+ პროგრამის ლექტორია იტალიაში, ბულგარეთსა და მოლდოვაში.

Message body empty