სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ოლვინ ვესტვუდი

ოლვინ ვესტვუდი

ოლვინ ვესტვუდი არის ბრიტანეთის სამედიცინო საბჭოს ექსპერტი ბოლონიის პროცესებში, (GMC General Medical Council, UK) ბრიტანეთის უმაღლესი განათლების სასწავლო პროგრამების მრჩეველი, ბრუნელის (ლონდონი) უნივერსიტეტის სამედიცინო განათლების დირექტორი.

პროფესორ ოლვინს აქვს მრავალი სამეცნიერო პუბლიკაცია, უახლესი არის “an interrupted time series study”. ის ასევე არის სადოქტორო ჯილდოს დისერტაციის შემსწავლელი და კარიბის აკრედიტაციის ორგანოს წევრი მედიცინისა და ჯამრთელობის სხვა პროფესიების განათლებისთვის.

ოლვინ ვესტვუდი SEU-ს მოწვეული ლექტორია მედიცინის პროგრამის მიმართულებით.