სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

რაინჰარდ პოლინგი „საქართველოს ევროპულ მომავალზე“.

რაინჰარდ პოლინგი „საქართველოს ევროპულ მომავალზე“.

28 მარტს 16:45 საათზე,  საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში ჩატარდა საჯარო ლექციასაქართველოს ევროპულ მომავალზე“. ლექციას უძღვებოდასამართლის, პოლიტიკისა და დიპლომატიის მიმართულების გერმანელი პროფესორი, რაინჰარდ პოლინგი. ლექციაზე განხილული იქნა ისეთი აქტუალური საკითხები, როგორებიცაა:

  • საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების სტატუსი. 
  • გაწევრიანების პროცესის ფორმალური მხარე და კოპენჰაგენის კრიტერიუმები;
  • საქართველოს განაცხადი წვერობაზე - 2022. 


აღნიშნულ
ლექციაზე დამსწრე სტუდენტებს ჰქონდათ საშუალება დაესვათ შეკითხვები და ემსჯელათ მნიშნელოვან საკითხებზე.