სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

იოჰემ დე ლანჟ

იოჰემ დე ლანჟ

იოჰემ დე ლანჟი ადამიანების, პროცესებისა და ცვლილებების მენეჯმენტში უზარმაზარი გამოცდილების მქონე ჯანდაცვის მენეჯერია. ის SEU-ს მოწვეული ლექტორია, რომელიც ლექციებს კითხულობს SEU-ს მედიცინის ფაკულტეტზე.

ის მუშაობდა ჰოლანდიის საავადმყოფოების სხვადასხვა განყოფილებების მენეჯერად, დაკავებული იყო კერძო პრაქტიკით ავსტრიაში, ხოლო ამჟამად აქტიურ სამეწარმეო საქმიანობას უძღვება კავკასიაში არსებული რადიოლოგიის ცენტრებისთვის გაყიდვებისა და საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის თვალსაზრისით.

იოჰემ დე ლანჟი ლივერპულის უნივერსიტეტის ჯანდაცვის მაგისტრანტია, მონაწილეობა აქვს მიღებული ჯანდაცვის მენეჯმენტთან დაკავშირებულ არაერთ ტრენინგში და გახლავთ ექვსი სიგმას ყვითელი ქამრის მფლობელი.