სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

ორჰან დემიროვსკი

ორჰან დემიროვსკი

ორჰან დემიროვსკი SEU-ში ბიზნეს გეგმის განვითარების (Business Plan Development) და Performance Management-ის სალექციო კურსებს კითხულობს. ის ასევე ასწავლის მეწარმეობას ლონდონის ქოვენტრის უნივერსიტეტში(Coventry University London).

ორჰან დემიროვსკის მრავალმხრივი გამოცდილება აქვს წარმატებული ექსპერიმენტული სწავლების პროგრამების შემუშავებასა და მართვაში, აკადემიურ საქმიანობასა და ბიზნესში. ის რეგულაციებისა და ოპერირების კუთხით აქტიურად უწევს კონსულტაციებს სტარტაპებს ახალი საწარმოს შექმნის პროცესში.

მისი კვლევის სფეროს წაროადგენს  სამეწარმეო განათლება, გავლენის მქონე სწავლება (impact learning) და სტუდენტთა ჩართულობის შედეგები. იგი ამჟამად უძღვება ბიზნეს სიმულაციის ცენტრს საბაკალავრო და სამაგისტროს პროგრამების ფარგლებში კოვენტრის უნივერსიტეტში.

აკადემიურ პროცესში ჩართვამდე ორჰან დემიროვსკი გაეროში შემოსავლის გენერირების პროექტებსა და საზოგადოების ეკონომიკურ განვითარებაზე მუშაობდა. მისი პროექტებისა და აქტივობების უმეტესი ნაწილი მიზნად ისახავდა სიღარიბის მაჩვენებლის შემცირებას, სოციალურ ჩართულობის გაფართოვებას, ლტოლვილებისა და სხვა უმცირესობაში მყოფი ჯგუფების დახმარებას.