სეუ - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი

არ მსურს გამოწერა

მარტინ დალი

მარტინ დალი

პროფესორი მარტინ დალი SEU-ში მდგრადი განვითარების ეკონომიკის სალექციო კურსს (Economy of Sustainable Development) კითხულობს.  ის ასევე არის SEU-ს ინსტიტუციური კვლევითი ფონდის მრჩეველთა საბჭოს წევრი.

პროფესორი მარტინ დალი პოლონეთის ლაზარსკის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანია. მას აქვს დოქტორის ხარისხი პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტიდან და არის ლაზარსკის უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი პროგრამის ლექტორი, მრავალი პუბლიკაციისა და სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.