არ მსურს გამოწერა

ბესიკ ლოლაძე სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი