არ მსურს გამოწერა

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)

სასწავლო გეგმა

General Compulsory Courses

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Academic Writing 6 I-VIII
Modern Office Programs 6 I-VIII

Free Elective language Courses

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Business English 3 6 I-VIII
Business English 4 6 I-VIII
Georgian Language 1 6 I-VIII
Georgian Language 2 6 I-VIII
German Language 1 6 I-VIII
German Language 2 6 I-VIII
Russian Language 1 6 I-VIII
Russian Language 2 6 I-VIII

Language Module

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Business English 1 6 I-VIII
Business English 2 6 I-VIII

Major Elective Courses - Economics

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
International Economics 6 I-VIII
Economic Development 6 I-VIII

Major Elective Courses - Finance/Banking

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Introduction to Banking 6 I-VIII
Accounting in banking industry 6 I-VIII
Insurance theory and practice 6 I-VIII
Principles of Financial Audit 6 I-VIII
Tax Audit 6 I-VIII
Financial reporting 6 I-VIII
Investments 6 I-VIII
Corporate Finance 6 I-VIII

Major Elective Courses - ICT for Business

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
MS Project 6 I-VIII
ERP 6 I-VIII
ORIS 6 I-VIII

Major Elective Courses - Business/Management

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
PR Management 6 I-VIII
Event Management 6 I-VIII
Small Enterprise Management 6 I-VIII
Sales Management 6 I-VIII
Business Communications 6 I-VIII
Brand Management 6 I-VIII
Leadership 6 I-VIII
Principles of Tourism Management 6 I-VIII
Logistics 6 I-VIII

Research Module

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Bachelor Thesis 6 VIII

Practical Module

6 ECTS
საგანი ECTS სემესტრი
Practical Project 6 VIII

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი)