არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

15 თებერვალი
12:00 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ (წინანდლის 17)

ინფორმაცია აკადემიური კონკურსების ცალკეული მიმართულებების მიხედვით გამოცხადებულ აკადემიურ კონკურსის თითოეულ ეტაპზე გასული მონაწილეების შესახებ. a

სიახლის გამოწერა