არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

შრომის უსაფრთხოების პროგრამა უკვე 100-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა

24 ოქტომბერი, 2019

საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ სეუ-ს ტრენინგ ცენტრში, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა უკვე 100-ზე მეტმა ადამიანმა წარმატებით გაიარა.