არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა კურსის გამოშვება

16 დეკემბერი, 2019

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ტრენინგ ცენტრში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მომზადების აკრედიტებული პროგრამა კიდევ ერთმა ჯგუფმა წარმატებით დაასრულა.