არ მსურს გამოწერა

უნივერსიტეტი

მენეჯმენტისა და ფინანსების საბაკალავრო პროგრამებმა წარმატებით გაიარა აკრედიტაცია!

20 მარტი, 2020

2020 წლის 20 მარტს ჩატარდა საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა და მენეჯმენტისა და ფინანსების საბაკალავრო პროგრამებს მიენიჭა 7 წლიანი აკრედიტაცია.